Logo MR Buchlov

Mlýn Salaš

Salaš 20
687 06 Salaš

Vstupem do areálu Na Mlýně se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu.

Povolenku k rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správce rybníka v hospůdce “Na Mlýně”. Lovící po skončení pobytu u vody odevzdá doplňky i formulář povolenky. K rybolovu na rybníce “Na Mlýně” není nutné být držitelem rybářského lístku. Chytá se na dva pruty.

Je zakázáno používání háčků s “protihroty”. Zakazuje se používání pevných montáží, tzv. “helikopter”. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné – únikové montáže.

Každá ryba, kterou si rybář ponechává, musí být ihned zapsána do povolenky. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Pokud je ryba vrácena vodě, je nutno s ní zacházet co nejšetrněji. Rybář je povinen zapsat příchod k vodě.
Na vyzvání Rybářské stráže je rybář povinen podrobit se kontrole. V případě zjištění, že chytá bez platné povolenky (rybník “Na Mlýně”), bude toto bráno jako pytláctví a řešeno s policií ČR.

Při lovu na rybníce “Na Mlýně” je rybář bezpodmínečně povinen používat pean a skládací metr (na měření míry úlovku).

V areálu je povoleno rozdělávání ohňů na určitých místech. Grily na dřevěné uhlí jsou také povoleny. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. Po opuštění lovících míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jeho příchodu. Je přísně zakázáno prořezávání stromů a keřů v areálu rybníka.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.

Ulovenou rybu je možné si zakoupit, pokud je do 55cm. V případě, že je ryba větší než 55 cm, je nutné ji pustit zpět do vody.

Při jakémkoli porušení pravidel výše popsaných bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady s udělením zákazu lovu na této lokalitě.

KONTAKT

Rybolov:
Tel.:  +420 777 756 571

Ubytování:
Tel:+420 777 159 566

Hospoda:
Tel.: +420 777 756 571

OTEVÍRACÍ DOBA

Dle webové stránky

Webová stránka
Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram