Logo MR Buchlov

Sběrný dvůr mikroregionu

Podmínky převzetí odpadu:

- V kanceláři evidence ohlásit druh přiváženého odpadu.
- Občané mikroregionu Buchlov předloží občanský průkaz. Provozovatel sběrného dvora BIOKOMP s.r.o. – referent evidence, zkontroluje totožnost osoby, do programu v PC zapíše příjmení a jméno občana, číslo popisné.
- Na silniční váze se odpad zváží.
- Roztřídění odpadu je nejlépe provést už doma.
- Odpad v pytlích NESMÍ obsahovat bioodpad a jakékoliv tříděné suroviny.
- Je třeba respektovat pokyny z kanceláře evidence a obsluhy sběrného dvora.

Přebírané odpady jsou po předložení občanského průkazu od občanů mikroregionu Buchlov převzaty ZDARMA BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ:

tříděné odpady – papír, sklo, dřevo, plasty, bioodpady, výkopová zemina ze zahrad (drny, hlína s plevelem, mechem, kořenové baly apod.)
objemný odpad – dřevotřískový nábytek, kočárky, koberce, matrace atd.,
STAVEBNÍ ODPADY se od 1.1.2022 NEBŘEBÍRAJÍ ZDARMA, každý občan zaplatí dle ceníku BIOKOMP s.r.o.: stav. sutě (cihly atd.), beton, pěnoplynosilikáty (siporex), asfalt.

PNEUMATIKY (a nadále i elektroodpad) se od 1.1.2022 odevzdávají v rámci zpětného odběru zdarma BEZ OMEZENÍ MNOŽSTVÍ.

PŘEHLED PŘEBÍRANÝCH ODPADŮ:

objemný odpad – čalouněný nábytek, textil, koberce, vybavení domácností,bioodpad – měkký - listí, tráva, plevel, seno, sláma..,
- větve – vytříděné, přebíráme je jen odděleně od ostatního bioodpadu
(je nutné tento odpad nejdřív podrtit),
papír – karton, tiskoviny, netříděný,
sklo – bílé, barevné, tabulové,
plasty – fólie čiré, barevné (jen čisté), PET lahve, polystyren bílý (jen čistý),
dřevo – čisté, masív (desky, trámy, dřevěné palety, masívní nábytek apod. – bez vrstev syntetických nátěrů)
dřevotříska, dřevotřískový nábytek bez čalounění, lamino, okna a dveře bez zasklení (je možnost na sběrném dvoře vlastnoručně vytlouct).

Zdarma bez předložení občanského průkazu:

elektroodpad - větší vysloužilé elektrospotřebiče, např. pračky, sporáky, lednice
a mrazničky (jen kompletní, s motorem),
elektroodpad - menší elektrospotřebiče – televize, PC, monitory, rádia, mikrovlnné trouby,
sekačky, kabely aj., vysavače, konvice, žehličky,
zářivky, žárovky, osvětlovací zařízení aj.,
baterie – monočlánky,
pneumatiky - bez omezení množství.

PŘEVZETÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

- převezmeme pouze malé množství jen od občanů mikroregionu Buchlov proti občanskému průkazu – barvy, autobaterie, stavební odpad s azbestem,
- k odevzdání většího množství NO využívejte systém mobilního sběru NO v obcích, příp. odevzdejte u oprávněných firem (např. Sběrné suroviny UH).

Ostatní původci odpadu mimo mikroregion Buchlov zaplatí dle ceníku BIOKOMPu.

Kontakty:
web: www.biokomp.cz
email: info@biokomp.cz
mobil: +420 731 506 341
telefon: +420 572 595 058

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram