Logo MR Buchlov

Projekty

Projekt Mikroregionu Buchlov:

Předcházení vzniku komunálních odpadů Mikroregionu Buchlov

Na základě vyhlášené aktuální 24. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v „Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027“ zpracoval Mikroregion Buchlov žádost o dotaci s názvem „Předcházení vzniku komunálních odpadů Mikroregionu Buchlov“.  Cílem tohoto projektu bylo pořízení kompostérů a štěpkovače, podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí, tj. nákup trvalého nádobí a profesionálních myček nádobí včetně obalů na skladování nádobí pro kulturní akce obcí či nákup velkoobjemových kontejnerů. Celkové výdaje projektu činí 5 182 621,40 Kč s DPH Získaná dotace činí 4 249 749,54 Kč (tj. 82%, jednotlivé členské obce tak dofinancují částku 932 871,86 Kč). Území Mikroregionu Buchlov tak získalo například 227 ks kompostérů pro naše občany, 1 ks štěpkovače dřeva, skoro 5 000 ks porcelánového nádobí, 6 500 ks příborů, 2 300 ks skleniček na víno, více jak 1 000 ks sklenic, 1 500 ks plechových hrníčků,  1 600 ks štamprlí, více jak 10 000 ks kelímků, 10 kusů profesionální gastro myček, 200 ks europřepravek pro skladování nádobí a 10 kusů velkoobjemových kontejnerů.

Tento projekt je důležitým krokem k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu nakládání s odpady v našem regionu. Věříme, že společnými silami dokážeme dosáhnout pozitivních změn a příznivě ovlivnit životní prostředí pro nás všechny.

Děkujeme Všem za podporu a spolupráci.

Ke stažení PDF

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram