Logo MR Buchlov

Zájemci z řad široké veřejnosti se mohli zúčastnit výukového programu pod vedením zkušeného lektora Petra Hudce. Dokázal lidem zpřístupnit nejen stavbu kláštera, význam jednotlivých jeho částí, ale také ve zkratce umožnil zažít každodenní život mnichů v cisterciáckém klášteře, třeba právě tom na Velehradě. Následovala prohlídka chystaných expozic v suterénu kláštera a také vycházka do krajiny.

V dalším semináři přiblížil vysokoškolský badatel Aleš Létal výsledky tzv. inventarizace klášterní krajiny Velehrad, kde představil téměř čtyřicet objektů spjatých s cisterciáckým řádem, které zmapoval v různých místech na úpatí Chřibů. Součástí programu byla komentovaná prohlídka v okolí velehradského kláštera s ukázkou stop cisterciáků, které jsou v naší krajině čitelné i dnes.

Na podzim se podařilo na Velehradě uspořádat konferenci Dědictví cisterciácké klášterní krajiny. Odborníci z řad republikových historiků, krajinářů, architektů přednášeli široké veřejnosti, mezi nimiž byli také mladí studenti, o jednotlivých tématech, třeba také o vlivu hospodaření cisterciáckého řádu v krajině. Při debatách vyvstala další témata související právě s šetrným hospodařením a udržitelným rozvojem.

Téma odkazu cisterciáckého řádu na našem území se samozřejmě prolínalo také při konferenci k výročí 800 let úmrtí zakladatele velehradského kláštera moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Konference se konala v srpnu právě na Velehradě, kde je panovník pohřben.

Na této konferenci byla představena kniha Galerie velehradské cisterciácké krajiny jednoduše přibližující poutavým způsobem celé téma působení cisterciáckého řadu na Velehradě a okolí.

🎄A je tu zas, vánoční čas 🎄A my vám přinášíme pravidelný přehled akcí v našem Mikroregionu Buchlov, tentokrát na prosinec 2023. Je pestrý a bohatý, stejně jak nazdobený vánoční stromeček a dárky pod ním. Tak si jej užijte a prožijte v klidu, v pohodě a s těmi, které máte rádi ❤️. Aktuální přehled všech akcí najdete na https://buchlov.cz/udalosti/

Přehled akcí Mikroregion Buchlov 12/2023

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram