Logo MR Buchlov

Jak znáte velehradskou klášterní krajinu?

V letošním roce se MAS Buchlov, ve spolupráci s dalšími partnery v území, bude intenzivně věnovat  přiblížení vlivu cisterciáckých mnichů na naši krajinu Velehradu a jeho okolí.   I dnes v ní můžeme zřetelně číst stopy jejich více než pět set letého působení. Příznivce historie jistě nepřekvapí množství památek, které zde vybudovali. Kapličky, kostely, fary, zámky, ale také úvozové cesty, mosty, sady a vinice, ale i vodohospodářské systémy a řada dalších zajímavostí formovaly naši krajinu do současné podoby.  

V rámci letošních aktivit na podporu propagace a osvěty je vydána série propagačních materiálů, které mohou zájemci získat v informačních centrech na Velehradě a v Buchlovicích. Z realizovaných akcí se mohou příznivci historie z řad široké veřejnosti těšit na autorská čtení knihy Galerie velehradské cisterciácké krajiny, otevření výstavy Volající kamení v nově přístupných prostorách kláštera na Velehradě, tematické procházky klášterní krajinou, cykloakci Na kole vinohrady Po stopách cisterciáků. Bude vytesána  replika mýtného kamene umístěného mezi Starým Městem a Velehradem, připravují se turistické okruhy klášterní krajinou, nabídka výukových programů pro školy i letní příměstský tábor s tématem klášterního života. 

Informace o jednotlivých aktivitách budou prezentovány na www.buchlov.cz a na www.cisterciackekrajiny.cz 

CISTERSCAPES – Cisterciácké krajiny spojující Evropu

Klášterní krajina Velehrad společně s dalšími 17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na prestižní označení Evropské dědictví. www.cisterscapes.eu

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, jejíž podstatné části katastrálních území leží 
v oblasti Chřibů. 
© Copyright 2023  Mikroregion Buchlov  Všechna práva vyhrazena

Web by FOOE s.r.o.
Translate »
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram